Областна администрация Сливен

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - местности Гюнюзя и Башчардак в землището на град Сливен, област Сливен

Дата и час на публикуване: 2016-08-30 15:00:00Последна промяна: 2017-05-11 13:08:35
Статус: възложена

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - местности Гюнюзя и Башчардак в землището на град Сливен, област Сливен

Индивидуален номер на процедурата: 0002327
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 41667.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 15:00:00
 • Техеническо задание м.Башчардак

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 15:00:00
 • Техническо задание м.Гюнюзя

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-08-30 15:00:00
 • Удължаване на срока

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-09-13 13:59:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-29 17:00:00
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-29 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-10-14 13:08:20