Областна администрация Сливен

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-11 13:29:46
статус: възложена

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-16 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-30 15:00:00
статус: прекратена

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-01 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-06-16 15:00:00