Областна администрация Сливен
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
В момента няма процедури в този статус !
Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на общини Сливен и Нова Загора, област Сливен, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: община Сливен, землище гр. Сливен, селищно образувание Селището - м. Селището и м. Гаговец, община Сливен, землище гр. Сливен, селищно образувание Изгрев - м. Дефилето; община Сливен, землище с. Сотиря – земеделски земи и кв. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 47, 48, 53 в с. Сотиря; Обособена позиция № 2: община Сливен, землище с. Чинтулово - м. Оришлика; община Сливен, землище с. Селиминово - м. Бешеклий, м. Киризлика, м. Бадемите; община Сливен, землище с. Гергевец - м. Гючмя и кв. 3 и 4 в с. Гергевец; община Сливен, землище с. Николаево – земеделски земи. Обособена позиция № 3 община Нова Загора, землище с. Кортен – м. Мечи камък-запад, м. Мечи камък–изток, м. Щоките, м. Ценино–запад.
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2017-08-11 13:29:46
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-21 17:00:00