ВУИ Ангел Узунов Ракитово - град Ракитово

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училище-интернат Ангел Узунов

Дата и час на публикуване: 2016-01-05 16:32:09Последна промяна: 2016-05-27 16:40:31
ID номер: 9049352 Статус: възложена

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училище-интернат Ангел Узунов

Индивидуален номер на процедурата: 0000859
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ракитово
Прогнозна стойност: 40000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15850000, 15411200, 15411210, 15831000, 15872400, 03212000, 15871110, 15620000, 03222400, 15612100, 15811300, 03211300, 03212211, 15896000, 15897200, 15500000, 15872200, 15331100, 03142500, 15131230
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-15 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-01-05 16:32:09
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-05 16:32:09
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-01-05 16:32:09
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-18 16:36:20
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-20 16:40:09