Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

„Доставка на закуска за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас” на Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Варна за календарната 2020 г."

Дата и час на публикуване: 2019-12-09 10:32:19
ID номер: 9095169 Статус: възложена

„Доставка на закуска за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас” на Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Варна за календарната 2020 г." 

Индивидуален номер на процедурата: 0005800
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 48200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-19 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кремена Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 0882807261
Документи