Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Варна за учебната 2019/2020г. по обособени позиции".

Дата и час на публикуване: 2019-04-01 16:36:31
ID номер: 9087119 Статус: възложена

Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров"- Варна, за учебната 2019/2020 г. по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство изд. “КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД (правоприемник на ИК”Анубис“ ООД и „Булвест 2000” ООД)

Обособена позиция № 2: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Архимед 2” ЕООД.

Обособена позиция № 3: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН Лимитид, представлявано от „С.А.Н.-ПРО” ООД И САНПРО.

Обособена позиция № 4:Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД- „ПРОСВЕТА АЗБУКИ” ЕООД-- ”ПРОСВЕТА ПЛЮС” ЕООД.

Обособена позиция № 5:Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „БИТ И ТЕХНИКА” ООД.

Обособена позиция № 6: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Питагор”.

Обособена позиция № 7: Учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „ПЕДАГОГ 6” СД.

Индивидуален номер на процедурата: 0004816
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 33400.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG331
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-12 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кремена Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 052 506 416; 0882 807 261
Документи