Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

Ежедневна доставка на пакетирана закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" за календарната 2019 г.

Дата и час на публикуване: 2018-12-06 13:58:28
ID номер: 9083991 Статус: възложена

Ежедневна доставка на пакетирана закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" за календарната 2019 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0004434
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 48664.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-18 13:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кремена Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 052 506416; 0882807261
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-12-06 13:58:40
  Дата и час на промяна: 2018-12-06 14:10:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093245035
  Удостоверено време: 06.12.2018 14:10:30
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2018 12:10:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-12-06 13:58:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093244431
  Удостоверено време: 06.12.2018 13:58:43
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2018 11:58:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-12-07 10:29:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093268550
  Удостоверено време: 07.12.2018 10:29:10
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2018 08:29:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 13:44:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094165898
  Удостоверено време: 08.01.2019 13:44:54
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 11:44:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори