Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Варна за учебната 2018/2019 г.

Дата и час на публикуване: 2018-02-19 14:31:08
ID номер: 907313 Статус: възложена

Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Варна за учебната 2018/2019 г.  

Индивидуален номер на процедурата: 0003374
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 37000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG331
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-01 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Олга Жекова
 • Телефон/и за контакт: 052 506416; 0882807261
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 14:38:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078000047
  Удостоверено време: 19.02.2018 14:38:28
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 12:38:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 14:40:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078000135
  Удостоверено време: 19.02.2018 14:40:09
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 12:40:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покани до издателствата

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 15:38:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078003460
  Удостоверено време: 19.02.2018 15:38:54
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 13:38:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 15:39:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078003523
  Удостоверено време: 19.02.2018 15:39:35
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 13:39:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с издателство С.А.Н.-ПРО

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-28 09:11:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079901995
  Удостоверено време: 28.03.2018 09:11:49
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2018 06:11:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с издателство Просвет-София

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-28 09:13:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079902212
  Удостоверено време: 28.03.2018 09:13:44
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2018 06:13:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с издателство Архимед

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-28 09:14:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079902306
  Удостоверено време: 28.03.2018 09:14:35
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2018 06:14:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с издателство Бит и техника

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-28 09:15:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079902416
  Удостоверено време: 28.03.2018 09:15:41
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2018 06:15:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с издателство Анубис-Булвест

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-28 10:30:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079911202
  Удостоверено време: 28.03.2018 10:30:40
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2018 07:30:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на познавателни книжки с издателство Бит и техника

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-25 10:57:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081960249
  Удостоверено време: 25.04.2018 10:57:35
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2018 07:57:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с издателство Питагор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-16 14:35:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083450305
  Удостоверено време: 16.05.2018 14:35:03
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2018 11:35:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори