Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

Ежедневна доставка на пакетирана закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" за календарната 2018 г.

Дата и час на публикуване: 2017-12-11 13:06:08Последна промяна: 2017-12-11 13:28:25
ID номер: 9071399 Статус: възложена

Ежедневна доставка на пакетирана закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" за календарната 2018 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003207
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 37541.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-20 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Олга Жекова
 • Телефон/и за контакт: 052 506416; 0882807261
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 13:07:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076148562
  Удостоверено време: 11.12.2017 13:07:57
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 11:07:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 13:09:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076148603
  Удостоверено време: 11.12.2017 13:09:19
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 11:09:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 13:11:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076148688
  Удостоверено време: 11.12.2017 13:11:24
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 11:11:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:06:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076759846
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:06:27
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:06:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • платежно нареждане за м.януари 2018 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-12 10:33:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077771300
  Удостоверено време: 12.02.2018 10:33:38
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2018 08:33:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • фактура за м.януари 2018 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-12 10:34:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077771367
  Удостоверено време: 12.02.2018 10:34:41
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2018 08:34:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • фактура и пл.нареждане за м.февруари 2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 10:27:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078471202
  Удостоверено време: 07.03.2018 10:27:31
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 08:27:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • фактура за м.март 2018 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-02 13:46:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080330037
  Удостоверено време: 02.04.2018 13:46:33
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2018 10:46:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • пл.нареждане за м.март 2018 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-02 13:47:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080330121
  Удостоверено време: 02.04.2018 13:47:20
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2018 10:47:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • фактура и платежно нареждане за м.април 2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 15:23:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082860753
  Удостоверено време: 08.05.2018 15:23:09
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 12:23:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура за м.септември 2018г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 15:24:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093039003
  Удостоверено време: 29.11.2018 15:24:50
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 13:24:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Платежно нареждане м.септември 2018г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 15:25:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093039055
  Удостоверено време: 29.11.2018 15:25:51
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 13:25:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Фактура за м.октомври 2018г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 15:28:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093039192
  Удостоверено време: 29.11.2018 15:28:32
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 13:28:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Платежно нареждане м.октомври 2018г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 15:28:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093039203
  Удостоверено време: 29.11.2018 15:28:37
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 13:28:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори