Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

"Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров"- Варна, за учебната 2017/2018 г. по обособени позиции".

Дата и час на публикуване: 2017-04-05 13:37:03Последна промяна: 2017-04-06 09:05:46
ID номер: 9063057 Статус: възложена

Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров"- Варна, за учебната 2017/2018 г. по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Анубис-Булвест” ООД (ИК „АНУБИС” ООД, „БУЛВЕСТ 2000” ООД).

Обособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Изкуства” ЕООД.

Обособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН Лимитид, представлявано от „С.А.Н.-ПРО” ООД И САНПРО.

Обособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД „ПРОСВЕТА АЗБУКИ” ЕООД ”ПРОСВЕТА ПЛЮС” ЕООД.

Обособена позиция № 5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „БИТ И ТЕХНИКА” ООД.

Обособена позиция № 6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Питагор”.

Индивидуален номер на процедурата: 0002163
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 43000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG331
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Олга Жекова
  • Телефон/и за контакт: 052 506416; 0882807261
Документи