Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9095169статус: възложена

„Доставка на закуска за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас” на Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Варна за календарната 2020 г."

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-19 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-09 10:32:19
ID номер: 9087119статус: възложена

Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Варна за учебната 2019/2020г. по

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-12 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-01 16:36:31
ID номер: 9083991статус: възложена

Ежедневна доставка на пакетирана закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас във Второ ОУ

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-18 13:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-06 13:58:28
ID номер: 907313статус: възложена

Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Варна за учебната 2018/2019 г.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-01 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-19 14:31:08
ID номер: 9071399статус: възложена

Ежедневна доставка на пакетирана закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас във Второ ОУ

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-11 13:06:08