Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

Доставка на познавателни книжки,учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от 1 до 7 клас във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - гр.Варна за учебната 2020/2021г. по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници, издадени от издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД", Обособена позиция №2 "Познавателни книжки, учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници, издадени от издателство Бит и техника" ООД", Обособена позиция №3 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Архимед-2 ЕООД", Обособена позиция №4 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Питагор ООД" Обособена позиция №5 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Просвета-София АД", Обособена позиция №6 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство С.А.Н-ПРО ООД", Обособена позиця №7 "Учебници ,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство БГ Учебник ЕООД" и Обособена позиция №8 "Учебници и учебни комплекти издадени от издателство Изкуства" ЕООД.

Дата и час на публикуване: 2020-03-17 10:25:17
АОП номер: 965630 Статус: възложена

Доставка на познавателни книжки,учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от 1 до 7 класвъв Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - гр.Варна за учебната 2020/2021г. по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД" на стойност 17102лв. без ДДС, Обособена позиция №2 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници, издадени от издателство Бит и техника" ООД" на стойност 12800лв. без ДДС, Обособена позиция №3 "Учебници и учебни комплекти издадени от издателство Архимед-2 ЕООД" на стойност 3734лв. без ДДС, Обособена позиция №4 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Питагор ООД" на стойност 2460лв. без ДДС, Обособена позиция №5 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Просвета-София АД" на стойност 13625лв. без ДДС, Обособена позиция №6 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство  С.А.Н-ПРО ООД" на стойност 5863лв. без ДДС, Обособена позиця №7 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство БГ Учебник ЕООД" на стойност 3463лв. без ДДС и Обособена позиция №8 "Учебници и учебни комплекти издадени от издателство Изкуства" ЕООД на стойност 373лв. без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0006104
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 59420.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кремена Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 0882807261
Документи