Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 965630статус: възложена

Доставка на познавателни книжки,учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от 1 до 7

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-03-17 10:25:17