Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за децата от ПГ и учениците от І-ІV клас

Дата и час на публикуване: 2015-12-22 13:29:45Последна промяна: 2016-10-19 13:38:43
ID номер: 9049210 Статус: възложена

Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, финансирана с целеви средства от ДБ по ПМС-308/20.12.10 г.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001394
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 28024.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 13:29:45
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 13:29:45
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 13:29:45
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 13:29:45
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-11 13:34:46
 • Информация за извършено плащане за месец Януари 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-29 13:35:43
 • Информация за извършено плащане за месец Февруари 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-29 15:36:16
 • Информация за извършено плащане за месец Март 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 13:36:51
 • Информация за извършено плащане за месец Април 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 13:37:22
 • Информация за извършено плащане за месец Май 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-31 13:37:51
 • Информация за извършено плащане за месец Септември 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-30 13:38:30
 • Информация за извършено плащане за месец октомври

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 08:28:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055521803
  Удостоверено време: 04.11.2016 08:28:09
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2016 06:28:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за месец октомври- платежно нареждане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 08:29:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055521844
  Удостоверено време: 04.11.2016 08:29:53
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2016 06:29:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор- фактура

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-02 14:23:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058895368
  Удостоверено време: 02.12.2016 14:23:18
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2016 12:23:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане - платежно нареждане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-02 14:24:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058895528
  Удостоверено време: 02.12.2016 14:24:44
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2016 12:24:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане-фактура за м.декември

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-28 12:14:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062980912
  Удостоверено време: 28.12.2016 12:14:48
  Удостоверено време по UTC: 28.12.2016 10:14:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане- платежно нареждане за м.декември

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-28 12:15:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062981045
  Удостоверено време: 28.12.2016 12:15:56
  Удостоверено време по UTC: 28.12.2016 10:15:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори