Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

Доставка на закуски и/или плод за ПГ и I-IV клас

Дата и час на публикуване: 2014-12-17 12:31:49Последна промяна: 2016-10-19 13:17:29
Статус: възложена

Доставка на закуски и/или плод за ПГ и I-IV клас

Индивидуален номер на процедурата: 0001393
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 27328.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-06 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-12-17 12:31:49
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-17 12:31:49
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-17 12:31:49
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-12-17 12:31:49
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-07 17:37:00
 • Сключен договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-13 13:17:09
 • Информация за извършено плащане за месец Януари 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-27 13:21:12
 • Информация за извършено плащане за месец Февруари 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-27 10:21:43
 • Информация за извършено плащане за месец Март 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-03 13:22:43
 • Информация за извършено плащане за месец Април 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-08 15:00:00
 • Информация за извършено плащане за месец Май 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-03 13:24:23
 • Информация за извършено плащане за месец Септември 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-07 13:25:00
 • Информация за извършено плащане за месец Октомври 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-04 13:25:44
 • Информация за извършено плащане за месец Ноември 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-01 13:59:30
 • Информация за извършено плащане за месец Декември 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-03 13:27:08