Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9049210статус: възложена

Ежедневна доставка на пакетирани закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за децата от ПГ и учениците от І-ІV клас

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-22 13:29:45
статус: възложена

Доставка на закуски и/или плод за ПГ и I-IV клас

Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-17 12:31:49