Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров - Варна
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
В момента няма процедури в този статус !
Доставка на познавателни книжки,учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от 1 до 7 клас във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - гр.Варна за учебната 2020/2021г. по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници, издадени от издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД", Обособена позиция №2 "Познавателни книжки, учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници, издадени от издателство Бит и техника" ООД", Обособена позиция №3 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Архимед-2 ЕООД", Обособена позиция №4 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Питагор ООД" Обособена позиция №5 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Просвета-София АД", Обособена позиция №6 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство С.А.Н-ПРО ООД", Обособена позиця №7 "Учебници ,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство БГ Учебник ЕООД" и Обособена позиция №8 "Учебници и учебни комплекти издадени от издателство Изкуства" ЕООД.
Процедури по чл.20, ал.1
Дата на публикуване: 2020-03-17 10:25:17