ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Доставка на обедна храна

Дата и час на публикуване: 2016-12-09 09:58:03Последна промяна: 2016-12-09 10:48:13
ID номер: 9059676 Статус: възложена

Събиране на оферти с обява за сключване на договор за доставка на обедна храна - ОП 1 и доставка на закуска - ОП 2

Индивидуален номер на процедурата: 0001720
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 49896.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 5552430
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-15 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мариана Чолакова
  • Телефон/и за контакт: 0751060299
Документи