ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9059676статус: възложена

Доставка на обедна храна

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-09 09:58:03