ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:39:29Последна промяна: 2015-12-02 14:45:39
ID номер: 9048400 Статус: възложена

Доставка на храна:

ОП 1 -Доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене.

ОП 2 - Доставка на закуска за учениците  от нчален етап.

Индивидуален номер на процедурата: 0000451
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 64650.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-14 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Цветанка Петричкова
 • Телефон/и за контакт: 075160294
Документи
 • Документация и техническа спецификация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:32:32
 • Документация и техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:32:36
 • заповед за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:32:42
 • оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:32:45
 • публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:32:27
 • проект договор обяд

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:32:48
 • проект на договор закуска

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:32:51
 • Протокол на комисия за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 15:14:18
 • Договор с "Мечев" ЕООД - доставка обяд за 2016г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 09:26:15
 • Договор с "Мълчанков" ООД - доставка закуски за 2016г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 09:26:19