ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

Дата и час на публикуване: 2014-09-17 15:02:54Последна промяна: 2015-04-01 09:56:43
Статус: възложена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОП1: Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене
ОП2: Доставка на закуска и / или плод, и /или мляко /чай/, влк. млечно-кисели продукти

Индивидуален номер на процедурата: 0000027
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 79040.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-09-24 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-09-17 15:09:09
 • Заповед за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-09-17 15:10:25
 • Документация

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-09-17 15:10:25
 • Образец на документ: Оферта

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-09-17 15:14:42
 • Образец на документ: Примерно меню ОП 1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-09-17 15:23:03
 • Образец на документ: Примерно меню ОП 2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-09-17 15:42:16
 • Образец на документ: Проект договор за обяд

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-09-17 15:26:30
 • Образец на документ: Проект договор за закуски

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-09-17 15:30:38
 • Образец на документ: Списък с договори 2011 2012 2013

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-09-17 15:32:40
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-09-29 15:47:47
 • Договор за доставка по Позиция 1

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2014-10-13 15:50:02
 • Договор за доставка по Позиция 2

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2014-10-13 15:52:00