ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9048400статус: възложена

Процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка с предмет по две обособени позиции

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-02 13:39:29
статус: възложена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

Краен срок за подаване на оферта: 2014-09-24 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-09-17 15:02:54