СУ Васил Левски - Троян

„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТРИ СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБИНЕТА И КОРИДОР В STEM ЦЕНТЪР В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ТРОЯН“

Дата и час на публикуване: 2021-06-08 10:20:07
ID номер: 01222-2021-0002 Статус: възложена

Преустройство на три съществуващи кабинета в "СТЕМ център"

Индивидуален номер на процедурата: 0006845
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 102000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-05-15 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Иван Иванов
  • Телефон/и за контакт: 0670 - 62772
Документи