СУ Васил Левски - Троян

Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и специализирано училищно оборудване за лабораторни упражнения

Дата и час на публикуване: 2021-06-07 10:54:25Последна промяна: 2021-06-07 10:52:59
ID номер: 1222-2021-0001 Статус: възложена

 Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и специализирано училищно оборудване за лабораторни упражнения

Индивидуален номер на процедурата: 0006844
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 68000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39000000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-05-15 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Иван Иванов
  • Телефон/и за контакт: 0670 62772
Документи