ВИК ПЕРНИК

ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА И ТОПЛА ВОДА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник

Дата и час на публикуване: 2017-05-17 16:15:44
ID номер: 9064395 Статус: отменена

 Доставка на водомери за студена и топла вода с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД гр.Перник, за срок от 12/дванадесет/ месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0002350
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-25 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кичка Несторова
 • Телефон/и за контакт: 0882966651
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-17 16:16:46
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070307456
  Удостоверено време: 17.05.2017 16:16:46
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2017 13:16:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-17 16:18:08
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070307519
  Удостоверено време: 17.05.2017 16:18:08
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2017 13:18:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за сваляне

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-17 16:19:07
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070307573
  Удостоверено време: 17.05.2017 16:19:07
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2017 13:19:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отмяна

  Вид на документа: Съобщение за отмяна на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-18 14:21:17
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070337398
  Удостоверено време: 18.05.2017 14:21:17
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2017 11:21:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори