ВИК ПЕРНИК

Доставка на полиетиленови тръби и водопроводни части за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник

Дата и час на публикуване: 2018-01-08 15:50:03Последна промяна: 2018-02-21 15:01:08
АОП номер: 01021-2018-0001 Статус: възложена

Доставка на полиетиленови тръби  и водопроводни части за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник”  по следните обособени позиции:

Обособена позиция І –Доставка на поцинковани фитинги;

Обособена позиция ІІ – Доставка на свързващи фасонни части за PVC, PEHD и АЦ тръби за налягане до 16 atm.;

Обособена позиция ІІІ - Спирателни кранове и пожарни хидранти;

Обособена позиция ІV – Доставка на PE-HD тръби и фитинги;

Обособена позиция V – Доставка на аварийни скоби

Индивидуален номер на процедурата: 0003258
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 500000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-31 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Десислава Йорданова
 • Телефон/и за контакт: 076649817
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 15:55:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076770904
  Удостоверено време: 08.01.2018 15:55:09
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 13:55:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 15:55:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076770907
  Удостоверено време: 08.01.2018 15:55:11
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 13:55:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 15:55:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076770909
  Удостоверено време: 08.01.2018 15:55:14
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 13:55:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за сваляне

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 15:55:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076770915
  Удостоверено време: 08.01.2018 15:55:17
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 13:55:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 15:55:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076770919
  Удостоверено време: 08.01.2018 15:55:19
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 13:55:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 11:33:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077155990
  Удостоверено време: 23.01.2018 11:33:15
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 09:33:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2018-01-24 15:01:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077205826
  Удостоверено време: 24.01.2018 15:01:15
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2018 13:01:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 14:12:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078075214
  Удостоверено време: 21.02.2018 14:12:56
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 12:12:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-13 09:23:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078746098
  Удостоверено време: 13.03.2018 09:23:38
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2018 07:23:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-22 15:17:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079463225
  Удостоверено време: 22.03.2018 15:17:42
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2018 13:17:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за цени

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-03-22 15:18:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079463321
  Удостоверено време: 22.03.2018 15:18:33
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2018 13:18:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнение към Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-02 13:55:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080331021
  Удостоверено време: 02.04.2018 13:55:53
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2018 10:55:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-02 13:55:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080331028
  Удостоверено време: 02.04.2018 13:55:59
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2018 10:55:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-04-02 13:56:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080331036
  Удостоверено време: 02.04.2018 13:56:03
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2018 10:56:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 10:50:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081075569
  Удостоверено време: 13.04.2018 10:50:27
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 07:50:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №6

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 10:10:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081790616
  Удостоверено време: 23.04.2018 10:10:23
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 07:10:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 10:10:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081790626
  Удостоверено време: 23.04.2018 10:10:28
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 07:10:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 10:10:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081790634
  Удостоверено време: 23.04.2018 10:10:36
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 07:10:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявления за възложена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:53:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085443143
  Удостоверено време: 12.06.2018 11:53:20
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2018 08:53:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и ценово предложение на фирма "Лемекон" АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:53:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085443157
  Удостоверено време: 12.06.2018 11:53:25
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2018 08:53:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и ценово предложение на фирма "Жози 2009" ЕЕОД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:53:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085443162
  Удостоверено време: 12.06.2018 11:53:29
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2018 08:53:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и ценово предложение на фирма "Ривел-2008" ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:53:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085443163
  Удостоверено време: 12.06.2018 11:53:32
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2018 08:53:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-06 16:14:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089473429
  Удостоверено време: 06.08.2018 16:14:33
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2018 13:14:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори