ВИК ПЕРНИК

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ПО ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК" - РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ПСОВ БАТАНОВЦИ, ДОСТАВЯНЕ И МОНТАЖ НА SCADA

Дата и час на публикуване: 2020-09-29 15:41:22
Документи