ВИК ПЕРНИК

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на идейните инвестиционни проекти по проект:"Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация"ООД, гр.Перник", финансиран по ОПОС 2014-2020г."

Дата и час на публикуване: 2019-07-10 10:25:25Последна промяна: 2019-07-10 10:25:19
Документи