ВИК Берковица ЕООД

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9041401статус: възложена

Доставка на горива - евродизел, бензин А95Н и пропан бутан

Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-05-04 17:00:00