ОУ Васил Левски - град Пловдив

"Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от подготвителната група и учениците от I до VII клас в ОУ „Васил Левски" - гр.Пловдив, за учебната 2021-2022г.“ по шест обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2021-04-06 14:08:28
АОП номер: 02094-2021-0001 Статус: отворена

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за подготвителните групи и за учениците от 1 до 7 клас в ОУ "Васил Левски", гр. Пловдив за учебната 2021-2022 г. по шест обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0006751
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 37050.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 61
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-08 21:55:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0887818528