ОУ Васил Левски - град Пловдив

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти варианти на учебниците за децата от подготвителните групи и учениците от I до VII клас в ОУ "Васил Левски", гр. Пловдив за учебната 2020 - 2021 година по седем обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2020-03-27 16:37:09
АОП номер: 02094-2020-0001 Статус: възложена

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за децата от подготвителните групи и учениците от I до VII клас в ОУ "Васил Левски", гр. Пловдив за учебната 2020-2021 година по седем обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0006199
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 38048.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 61
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-06 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0887818528
Документи