Община Вършец

Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Вършец

Дата и час на публикуване: 2015-07-21 10:39:17Последна промяна: 2016-08-29 13:39:33
Статус: възложена

Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Вършец

Индивидуален номер на процедурата: 0000956
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Вършец
Прогнозна стойност: 46000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-31 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-07-21 10:39:17
 • Образци на документи и приложения

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-07-21 10:39:17
 • Указания и разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-21 10:39:17
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-03 17:55:54
 • Сключен договор №164

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-10 10:59:59