Община Вършец

Доставка и монтаж на оборудване за многофункционална спортна зала, град Вършец

Дата и час на публикуване: 2015-08-05 10:35:00Последна промяна: 2016-08-29 13:39:41
Статус: възложена

„Доставка и монтаж на оборудване за многофункционална спортна зала, град Вършец”.

Индивидуален номер на процедурата: 0000955
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Вършец
Прогнозна стойност: 65000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 37442900, 37451730, 37480000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-14 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-05 10:35:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-05 10:35:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-17 17:36:20
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 10:37:02