Община Вършец

"Изграждане на нова улица към спортна зала гр.Вършец - съгласно ЧИПУП, за спортен комплекс и спортна зала кв.90 по плана на гр.Вършец".

Дата и час на публикуване: 2015-08-10 10:28:08Последна промяна: 2016-08-29 13:39:55
Статус: възложена

"Изграждане на нова улица към спортна зала гр.Вършец - съгласно ЧИПУП, за спортен комплекс и спортна зала кв.90 по плана на гр.Вършец".

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000954
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Вършец
Прогнозна стойност: 264000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233252, 45233330
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-20 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-10 10:28:08
 • Проектна документация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-08-10 10:28:08
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-10 10:28:08
 • Количествено-стойностна сметка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-10 10:28:08
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-20 18:31:24
 • Договор № 172

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-27 13:32:08