Община Вършец

Обществената поръчка включва: "Ремонт общински пътища и улици включващ: 1.Ремонт общински път MON 1092 Вършец -Заножене – Спанчевци“; 2.Ремонт на общински път MON 1091 /III-162 Стояново – п.к. Главаци/ Черкаски – граница Община (Вършец – Берковица) – Слатина – Ягодово (MON 2009) – в границите на с. Черкаски; 3. Ремонт на улици в гр.Вършец;

Дата и час на публикуване: 2016-03-24 17:12:24Последна промяна: 2016-08-29 13:40:12
ID номер: 9051685 Статус: затворена

Обществената поръчка включва: "Ремонт общински пътища и улици включващ: 1.Ремонт общински път MON 1092 Вършец -Заножене – Спанчевци“; 2.Ремонт на общински път MON 1091 /III-162 Стояново – п.к. Главаци/ Черкаски – граница Община (Вършец – Берковица) – Слатина – Ягодово (MON 2009) – в границите на с. Черкаски; 3. Ремонт на улици в гр.Вършец;

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000951
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Вършец
Прогнозна стойност: 170771.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233142, 45233222
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-04 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана - 9051685/24.03.2016г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-03-24 17:12:24
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-24 17:12:24
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 15:14:23