Община Вършец

Избор на проектант за изготвяне на работен проект "Подобряване на спортната инфраструктура в община Вършец" съгласно Техническо задание на възложителя и последващо осъществяване на авторски надзор по време на реализиране на проекта.

Дата и час на публикуване: 2015-12-28 15:21:37Последна промяна: 2016-09-10 09:45:54
АОП номер: 00850-2015-0006 Статус: възложена

Избор на проектант за изготвяне на работен проект "Подобряване на спортната инфраструктура в община Вършец" съгласно Техническо задание на възложителя и последващо осъществяване на авторски надзор по време на реализиране на проекта.

Индивидуален номер на процедурата: 0000977
Вид процедура за възлагане: Ограничена процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Вършец
Прогнозна стойност: 105000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71200000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи