Община Вършец

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект - Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец

Дата и час на публикуване: 2014-11-06 14:12:03Последна промяна: 2016-06-20 14:17:52
АОП номер: 00850-2014-0009 Статус: възложена

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект - Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони включващ следните обекти: 1. "Рехабилитация на общински път MON 1090/III-162 Долна Бела Речка - Стояново- /Долно Озирово - Горно Озирово - граница община Вършец - Враца/ - Лютаджик от км.0+000 до км.7+000 " и 2. "Рехабилитация на общински път MON 1091/III - Стояново-пк. Главаци /Черкаски-граница община/ Вършец - Берковица/ - Слатина- Ягодово /MON 2009/ от км.0+000 до км.11+000".

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000969
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Вършец
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура - 632265/06.11.2014г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 14:12:03
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 14:14:07
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 14:14:50
 • Решение на Кмета на община Вършец за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-13 14:14:50
 • Информация за сключен договор - 634355/20.11.2014г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 14:17:21