Община Вършец
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 3
АОП номер: 00850-2015-0006статус: възложена

Избор на проектант за изготвяне на работен проект "Подобряване на спортната инфраструктура в община Вършец" съгласно Техническо задание на възложителя и

Вид процедура за възлагане: Ограничена процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-28 15:21:37
АОП номер: 00850-2015-0005статус: възложена

Доставка на автомобилни горива /дизел, бензин и авто газ/ за нуждите на община Вършец за период от 3 /три/ календарни години считано от датата на подписване на

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-09-18 15:15:47
АОП номер: 00850-2015-0004статус: възложена

Избор на изпълнител за изграждане на площадкова канализация към многофункционална спортна зала за реализиране на проект „Многофункционален спортен център.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-08-07 15:12:10
АОП номер: 00850-2015-0003статус: възложена

Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на община Вършец за обекти присъединени на ниско напрежение

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-12 15:05:57
АОП номер: 00850-2015-0001статус: възложена

Упражняване на авторски надзор от проектантите изготвили работните/техническите проекти за изпълнение на проект: "Строителство и реконструкция на вътрешна

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-01-27 14:34:12