СУ Никола Йонков Вапцаров - град Айтос

Доставка на готов топъл обяд за ученици от целодневно обучение от I до VII клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос

Дата и час на публикуване: 2019-09-02 13:13:22Последна промяна: 2019-09-02 13:09:54
ID номер: 9092051 Статус: възложена

Доставка на готов топъл обяд за ученици от целодневно обучение от I до VII клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос

Индивидуален номер на процедурата: 0005382
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Айтос
Прогнозна стойност: 56780.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-12 00:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Светлана Енева
  • Телефон/и за контакт: 0887485973
Документи