СУ Никола Йонков Вапцаров - град Айтос

Доставка на готови единично опаковани сутрешни закуски за ученици от I до IV клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос

Дата и час на публикуване: 2019-02-26 09:52:02Последна промяна: 2019-02-26 09:51:49
ID номер: 9086399 Статус: прекратена

Доставка на готови единично опаковани сутрешни закуски за ученици от I до IV клас на СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Айтос

Индивидуален номер на процедурата: 0004708
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Айтос
Прогнозна стойност: 19100.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-08 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Светлана Енева
 • Телефон/и за контакт: 0887485973
Документи
 • Заповед за откриване на процедура.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 09:52:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095988705
  Удостоверено време: 26.02.2019 09:52:10
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 07:52:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 09:52:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095988708
  Удостоверено време: 26.02.2019 09:52:12
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 07:52:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 09:52:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095988713
  Удостоверено време: 26.02.2019 09:52:14
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 07:52:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори