Ученическо общежитие – Ловеч

Провеждане на публичен търг по чл. 20, ал. 4.

Дата и час на публикуване: 2022-03-15 11:15:34Последна промяна: 2022-03-15 11:15:17
Допълнителна информация по процедурата

Провеждане на публичен търг  тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (ТРИ) години на част от имот-публична общинска собственост — общо 6 кв.м. за поставяне на 1/един/ брой кафе машина 2 /два/ броя вендин г автомати за продажба на пакетирани храни и напитки в ЦПРЛ-Ученическо общежитие-Ловеч.

Документи