Детска градина Ралица - град Русе

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в целодневна детска градина „Ралица” – гр. Русе

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-08-19 11:10:46