Детска градина Ралица - град Русе

Доставка на различни хранителни стоки

Дата и час на публикуване: 2015-08-18 19:14:40
ID номер: 9044988 Статус: възложена

Доставка на хранителни стоки по обособени позиции /групи/, съгласно Закона за храните: №1 - Мляко и млечни продукти; №2 - Месо и месни продукти; №3 - Зърнени храни и храни на зърнена основа; №4 - Зеленчуди - сурови, консервирани, сготвени; №5 - Други храни; №6 - Масла и мазнини; №7 - Варива; №8 - Риба, рибни продукти и други морски дарове; №9 - Картофи и кореноплодни; №10 - Плодове - пресни, нектари, плодови сокове, конфитюри и компоти; №11 - Яйца и яйчни продукти; №12 - Подплавки - пресни и изсушени; №13 - Месни и месно - разстителни консерви; №14 - Захар, захарни и шоколадови изделия, мед

Индивидуален номер на процедурата: 0000271
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 65979.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-11 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Димитрова Стоянова
 • Телефон/и за контакт: 082843811; 084356700
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-19 11:06:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-19 11:04:37
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2015-08-19 11:05:58
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-19 11:06:45
 • Декларации за участие

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-08-19 11:07:02
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-19 11:08:17
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-15 09:00:00
 • Заповед за класиране

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-09-16 09:00:00
 • Договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:25:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778652
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:25:27
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:25:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:25:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778659
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:25:56
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:25:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:26:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778668
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:26:30
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:26:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:26:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778681
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:26:49
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:26:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:26:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778675
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:26:58
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:26:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:27:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778683
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:27:05
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:27:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №7

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:27:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778698
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:27:12
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:27:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №8

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:27:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778684
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:27:17
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:27:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №9

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:27:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778700
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:27:21
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:27:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №10

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:27:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778702
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:27:26
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:27:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №11

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:27:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778705
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:27:29
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:27:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №12

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:27:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778687
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:27:34
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:27:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №13

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:27:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778711
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:27:39
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:27:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №14

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 17:27:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044778714
  Удостоверено време: 24.02.2016 17:27:44
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 15:27:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:55:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047944666
  Удостоверено време: 08.06.2016 13:55:58
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 10:55:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:56:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047944711
  Удостоверено време: 08.06.2016 13:56:50
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 10:56:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:02:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945074
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:02:56
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:02:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:03:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945084
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:03:00
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:03:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:03:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945090
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:03:04
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:03:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:03:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945093
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:03:05
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:03:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:03:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945096
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:03:12
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:03:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:03:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945102
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:03:16
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:03:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:03:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945106
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:03:19
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:03:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:03:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945109
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:03:19
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:03:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:03:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945112
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:03:27
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:03:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:03:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945115
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:03:33
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:03:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение на осн. чл. 18, ал.2, т. 3 от договора и във връзка с чл. 43, ал2, б. "г4 от ЗОП за намаляване на договорените в чл.4, ал.1 пределни цени.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:03:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945119
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:03:36
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:03:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори