Тролейбусен Транспорт ЕООД

Доставка на специализирани сервизни машини в изпълнение на проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ''Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", разделена на две обособени позиции: ОП № 1 - Доставка на сервизна машина за ремонтни дейности по контактната мрежа /аварийна кола/ ОП № 2 - Доставка на сервизна машина влекач къса база

Дата и час на публикуване: 2017-05-16 11:14:31Последна промяна: 2017-05-16 11:14:17
АОП номер: 00262-2017-0002 Статус: затворена

Доставка на специализирани сервизни машини в изпълнение на проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен", процедура BG16RFOP001-1.001-039 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", разделена на две обособени позиции:
ОП № 1 - Доставка на сервизна машина за ремонтни дейности по контактната мрежа /аварийна кола/
ОП № 2 - Доставка на сервизна машина влекач къса база

Индивидуален номер на процедурата: 0002344
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 750000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34142100, 34138000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-26 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ангел Василев Несторов - управител
 • Телефон/и за контакт: 064 839078
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:26:11
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070364958
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:26:11
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:26:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:26:32
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070364978
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:26:32
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:26:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Титул документация - 2 бр.сервизни машини

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:31:06
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070365225
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:31:06
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:31:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 1.1 ОП 1 ТС-аварийна кола-ВКМ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:31:26
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070365246
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:31:26
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:31:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 1.2 ОП 2 TС-влекач къса база

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:31:39
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070365263
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:31:39
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:31:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 2 - Методика за определяне на комплексна оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:41:01
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070365747
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:41:01
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:41:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 3 - Указание за подготовка на образците

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:41:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070365762
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:41:27
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:41:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи от №1 до №5, №6.1 ТП ОП1, № 6.2 ТП ОП2, №7 до 11

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:41:50
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070365775
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:41:50
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:41:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 4.1. Договор ОП1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:42:18
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070365797
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:42:18
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:42:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 4.2. Договор ОП2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:42:34
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070365812
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:42:34
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:42:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 5 - Ред на провеждане на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 11:42:55
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070365836
  Удостоверено време: 19.05.2017 11:42:55
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 08:42:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по Документация - 2 бр.сервизни машини за Раздел 1.2 ОП 2 Техническа спецификация

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-16 11:43:29
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071340189
  Удостоверено време: 16.06.2017 11:43:29
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2017 08:43:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по Документация - 2 бр.сервизни машини за Раздел 1.1 ОП 1 Техническа спецификация

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-16 11:43:33
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071340195
  Удостоверено време: 16.06.2017 11:43:33
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2017 08:43:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 по чл.54, ал.7 ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 10:26:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073089057
  Удостоверено време: 08.08.2017 10:26:09
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2017 07:26:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-31 16:36:45
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073708659
  Удостоверено време: 31.08.2017 16:36:45
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2017 13:36:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 по чл.54, ал.12 ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-12 11:44:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073979859
  Удостоверено време: 12.09.2017 11:44:47
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2017 08:44:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 по чл.57, ал.3 ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-12 11:45:28
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073979890
  Удостоверено време: 12.09.2017 11:45:28
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2017 08:45:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад с/но чл.60, ал.1 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-12 11:46:20
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073979954
  Удостоверено време: 12.09.2017 11:46:20
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2017 08:46:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-09-12 11:47:06
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073979992
  Удостоверено време: 12.09.2017 11:47:06
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2017 08:47:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори