Тролейбусен Транспорт ЕООД - Плевен

Избор на изпълнител за Доставка на нови тролейбуси за нуждите на обществения градски транспорт на Плевен.

Дата и час на публикуване: 2016-01-06 13:02:51Последна промяна: 2016-11-14 11:22:16
АОП номер: 00262-2015-0001 Статус: прекратена

Избор на изпълнител за "Доставка на нови тролейбуси за нуждите на обществения градски транспорт на Плевен." Брой превозни средства: - 10 бр. нови тролейбуси Прогнозна стойност на поръчката: – 9 300 000 лв.(девет милиона и триста хиляди) без включен ДДС; финансиране от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”

Индивидуален номер на процедурата: 0001547
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 9300000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34622300
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-26 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 13:02:51
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 13:02:51
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2015-01-19 11:05:18
 • Решение за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2015-02-24 11:07:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 13:02:51
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-01-08 11:12:22
 • Отговор на запитване 2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 11:19:44
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-21 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-15 17:00:00
 • Решение за прекратяване на процедура

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-15 17:00:00