3 ОУ Братя Миладинови Гоце Делчев

Договор за изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

Дата и час на публикуване: 2020-02-25 15:17:22Последна промяна: 2020-02-25 15:17:16
Допълнителна информация по процедурата

Договор за изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет Доставка на закуски и обяди за учениците от Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас

Обособена позиция 2: Доставка на обяди за учениците от І до VІ клас целодневно обучение

Документи