3 ОУ Братя Миладинови - Гоце Делчев

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
процедура по чл.20, ал.4

Договор за изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

Дата и час на публикуване: 2020-02-25 15:17:22
процедура по чл.20, ал.4

Договор за изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание

Дата и час на публикуване: 2019-02-26 15:20:37
процедура по чл.20, ал.4

Доставка на компресиран природен газ

Дата и час на публикуване: 2016-12-21 14:32:26