3 ОУ Братя Миладинови - Гоце Делчев

Доставка на закуски и обяди за учениците от Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2020-01-06 21:05:52Последна промяна: 2020-01-06 20:51:19
ID номер: 9095693 Статус: възложена

Доставка на закуски и обяди за учениците от Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев по обособени позиции както следва: Обособена позиция І - “Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас” и  Обособена позиция ІІ - “Доставка на обяди за учениците от І до VІІ клас целодневно обучение

Индивидуален номер на процедурата: 0005856
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 65627.50 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-16 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Димка Мурджева
 • Телефон/и за контакт: 075160302
Документи
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 21:06:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115545192
  Удостоверено време: 06.01.2020 21:06:03
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 19:06:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 21:06:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115545195
  Удостоверено време: 06.01.2020 21:06:08
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 19:06:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 21:06:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115545198
  Удостоверено време: 06.01.2020 21:06:11
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 19:06:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Пазарни проучвания

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 21:06:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115545199
  Удостоверено време: 06.01.2020 21:06:15
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 19:06:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 16:52:38
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116308520
  Удостоверено време: 16.01.2020 16:52:38
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 14:52:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-06 14:42:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117536376
  Удостоверено време: 06.02.2020 14:42:32
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2020 12:42:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед №363/11.02.2020 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:03:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117958742
  Удостоверено време: 11.02.2020 16:03:47
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2020 14:03:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:03:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117958748
  Удостоверено време: 11.02.2020 16:03:51
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2020 14:03:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-14 09:02:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118065770
  Удостоверено време: 14.02.2020 09:02:44
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2020 07:02:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-14 09:02:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118065772
  Удостоверено време: 14.02.2020 09:02:48
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2020 07:02:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към договор № 03 / 13.02.2020 г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-17 15:30:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144940089
  Удостоверено време: 17.03.2021 15:30:03
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2021 13:30:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към договор № 02 / 13.02.2020 г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-17 15:30:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144940094
  Удостоверено време: 17.03.2021 15:30:09
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2021 13:30:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори