3 ОУ Братя Миладинови Гоце Делчев

Доставка на закуски и обяди за учениците от Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев по обособени позиции както следва: - Обособена позиция І - "Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас" - Обособена позиция ІІ - "Доставка на обяди за учениците от І до VІ клас целодневно обучение".

Дата и час на публикуване: 2018-12-04 16:56:15Последна промяна: 2018-12-04 16:55:13
АОП номер: 02621-2018-0001 Статус: отворена

Доставка на закуски и обяди за учениците от Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев по обособени позиции както следва: - Обособена позиция І - "Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас" - Обособена позиция ІІ - "Доставка на обяди за учениците от І до VІ клас целодневно обучение". 

Индивидуален номер на процедурата: 0004429
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 77176.75 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-28 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мариана Халачева
  • Телефон/и за контакт: 075160302
Документи