3 ОУ Братя Миладинови - Гоце Делчев

Доставка на закуски и обяди за учениците от Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев по обособени позиции както следва: - Обособена позиция І - "Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас" - Обособена позиция ІІ - "Доставка на обяди за учениците от І до VІ клас целодневно обучение".

Дата и час на публикуване: 2018-12-04 16:56:15Последна промяна: 2018-12-04 16:55:13
АОП номер: 02621-2018-0001 Статус: възложена

Доставка на закуски и обяди за учениците от Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев по обособени позиции както следва: - Обособена позиция І - "Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас" - Обособена позиция ІІ - "Доставка на обяди за учениците от І до VІ клас целодневно обучение". 

Индивидуален номер на процедурата: 0004429
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 77176.75 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-28 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мариана Халачева
 • Телефон/и за контакт: 075160302
Документи
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-04 16:53:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093182556
  Удостоверено време: 04.12.2018 16:53:50
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2018 14:53:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-04 16:53:55
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093182561
  Удостоверено време: 04.12.2018 16:53:55
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2018 14:53:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-12-04 16:54:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093182566
  Удостоверено време: 04.12.2018 16:54:00
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2018 14:54:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-12-04 16:54:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093182572
  Удостоверено време: 04.12.2018 16:54:03
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2018 14:54:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения на участниците

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-01-04 14:28:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094062228
  Удостоверено време: 04.01.2019 14:28:30
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2019 12:28:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 14:26:24
  Дата и час на промяна: 2019-01-18 15:10:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094503326
  Удостоверено време: 18.01.2019 15:10:26
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 13:10:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 14:26:28
  Дата и час на промяна: 2019-01-18 15:11:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094503388
  Удостоверено време: 18.01.2019 15:11:18
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 13:11:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-16 10:37:55
  Дата и час на промяна: 2019-01-18 15:11:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094503434
  Удостоверено време: 18.01.2019 15:11:55
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 13:11:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 15:14:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094503570
  Удостоверено време: 18.01.2019 15:14:08
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 13:14:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на закуска

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-14 10:13:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095363538
  Удостоверено време: 14.02.2019 10:13:08
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2019 08:13:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на обяд

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-14 10:13:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095363543
  Удостоверено време: 14.02.2019 10:13:13
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2019 08:13:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 11:14:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095950485
  Удостоверено време: 25.02.2019 11:14:20
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 09:14:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори