3 ОУ Братя Миладинови - Гоце Делчев

Доставка на закуски и обяди за учениците от Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2017-12-12 12:01:05Последна промяна: 2017-12-12 12:00:34
АОП номер: 02621-2017-0001 Статус: възложена

Доставка на закуски и обяди за учениците от Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев по обособени позиции както следва: - Обособена позиция І - "Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас" - Обособена позиция ІІ - "Доставка на обяди за учениците от І до VІІ клас целодневно обучение". 

Индивидуален номер на процедурата: 0003217
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 76854.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мариана Халачева
 • Телефон/и за контакт: 00359 75160302
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-12 11:56:16
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076174733
  Удостоверено време: 12.12.2017 11:56:16
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2017 09:56:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-12-12 11:56:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076174739
  Удостоверено време: 12.12.2017 11:56:20
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2017 09:56:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-12-12 11:56:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076174742
  Удостоверено време: 12.12.2017 11:56:23
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2017 09:56:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 11:48:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077054068
  Удостоверено време: 19.01.2018 11:48:39
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 09:48:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 15:02:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077393922
  Удостоверено време: 30.01.2018 15:02:30
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2018 13:02:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 15:02:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077393927
  Удостоверено време: 30.01.2018 15:02:35
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2018 13:02:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от работата на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 15:02:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077393933
  Удостоверено време: 30.01.2018 15:02:40
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2018 13:02:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител №361/30.01.2018 г. на Директора на Трето ОУ "Братя Миладинови"

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 15:02:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077393934
  Удостоверено време: 30.01.2018 15:02:44
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2018 13:02:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-12 14:51:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077786736
  Удостоверено време: 12.02.2018 14:51:36
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2018 12:51:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-12 14:51:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077786744
  Удостоверено време: 12.02.2018 14:51:40
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2018 12:51:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори